Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos samtliga människor.

Till exempel kan stigande ålder samt tuff träning innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka alternativt dämpa slitage på leder och brosk. Massor människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig omfattning av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

När intaget av glukosamin ökas verkar dessutom produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stegra. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.