Bättre och sämre socker

Många av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt energirikt och utgör det främsta bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljrika innehållsförteckningar brukas termen...

Read More